جشنواره ملی بهره وری

146

دکتر نهاوندیان : هزینه بروکراسی اداری باید از دوش بنگاه های اقتصادی برداشته شود ، باید به جای توصیه، اندرز و صدور بخشنامه، فضای اقتصادی کشور را به گونه ای اصلاح کرد که اگر بنگاهی به دنبال تلاش و فعالیت اقتصادی بیشتری باشد، ناگزیر در مسیر ارتقای بهره وری قرار بگیرد.

امیر حسین
امیر حسین 2 دنبال کننده