محلول ضد شوری خاک و آب

295
محصول استراتژیک ضد شوری خاک و آب فرتی نرس محتوی اسیدهای کربوکسیلیک،کلسیم،روی کلاته و ازت آلی می باشد.اسیدهای آلی و ترکیبات کلاته با جایگزینی یون کلسیم و روی با یون سدیم باعث کاهش شوری آب و خاک می شود. محلول ضد شوری آب و خاک با جدیدترین فن آوری روز دنیا ساخته شده و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است و بهترین گزینه برای رفع شوری زمین ها و آب های نامتعارف است.
heydariisara22 4 دنبال کننده
pixel