اولین پزشک ایرانی که تا سن 39 سالگی فقط تحصیلات ابتدایی داشت

315
آپوزیت NiazCom 965 دنبال کننده
pixel