تبعات تروریستی اعلام شدن سپاه توسط آمریکا برای ایالات متحده

580

بیست و نهمین شماره صدای انقلاب | گفت و گوی کارشناسی پیرامون تروریستی اعلام شدن سپاه توسط آمریکا و تبعات بعد از آن برای ایالات متحده | کارشناس: جناب آقای فتح الله پریشان کارشناس مسائل سیاسی