اضافه شدن اتوبوس به بازی گشت پلیس 2

1,099

در این ویدیو شاهد اضافه شدن اتوبوس های شهری به بازی گشت پلیس 2 ساخته شرکت نرم افزارهای تعاملی هنر نور و حرکت هستید. این اتوبوس ها در مسیرهای شهری رفت و آمد خواهند داشت و به هیجان بازی اضافه می کنند.