آیت الله شبیری زنجانی (وحدت شیعه و سنی)

1,342

منبع سایب خبری شفقنا-قابل توجه جاهلانی که از مراجع عظام تقلید جلوتر حرکت میکنند-تاکید آیت الله شبیری زنجانی در مورد وحدت شیعه و سنی-وحدت اسلامی-وحدت شیعه و سنی-آیت الله وحید خراسانی- سید صادق شیرازی- الهیاری- سنی-شیعه-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 758 دنبال کننده