موزیک ویدئو شهره ی شهر از سلمان کردار

59
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن . . . مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن
pixel