منوی لیست کاربران فروشگاه

104
در این ویدئو آموزشی لیست تمامی کاربرانی که در سایت فروشگاهی شما که به عنوان مشتری ثبت نام کرده اند، نمایش داده می شود. امکان مشاهده، جستجو، فعال و یا غیر فعال کردن یک کاربر در این منو قرار داده شده است.
pixel