فروشگاه اینترنتی چی دِیلی ویژه شهروندان شیرازی

207

اولین زیرمجموعه از تجارت الکترونیک چیگِل، اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی سبد خانوار با نام چی دیِلی راه اندازی گردید. cheegel.com/apps