شمع های CFA

1,119
1,119 بازدید
اشتراک گذاری
روش CFA یکی از روش های سریع و اقتصادی اجرای شمع های درجا حفاری شده است. این روش که عمدتا در خاک های نرم استفاده می شود کیسینگ های عمیقی برای حفاری مورد استفاده قرار می گیرند.سامان پی ارائه دهنده خدمات نوین بهسازی خاک و پایدار سازی گود های عمیق مانند، روش جت گروتینگ ، اختلاط عمیق خاک ، میکروپایل ، ستون شنی ارتعاشی ، نیلینگ و انکراژ به ما بپیوندید.جدید ترین مسائل حوزه بهسازی خاک https://t.me/soilimp
pixel