آموزش کامپیوتر - Word (مباحث Quick Access Toolbar ، Cut و Redo ، Undo)

155
آموزش نرم افزار Word (مباحث Quick Access Toolbar ، Cut و Redo ، Undo) پایه اول دبستان توسط سرکار خانم بازیاری مربی کامپیوتر پیش دبستانی و دبستان ایده آل پارسی
pixel