ریلکسیشن ، مدیتیشن ، آرامش _ 1 ساعت تصویر و صدای دلنشین دریا

666
hamechi_hameja
hamechi_hameja 3 دنبال‌ کننده

بدون شک طبیعت درونی ما با طبیعت بکر و دست نخورده ، بسیار هماهنگ است . گاهی زندگی شهری و سرعت بسیار زیاد آن و تکنولوژی ما را از طبیعت درونمان دور میکنند . گوش کردن و دیدن این زیبایی ها به ما کمک میکند به خودمان نزدیک تر شویم و آرامش و قدرتی را که خداوند در ابتدای خلقت به ما عنایت کرده بود را دوباره احیا کنیم . امیدوارم دوست داشته باشین .

hamechi_hameja
hamechi_hameja 3 دنبال کننده