نصب کاشی کف با همتراز کاشی

2,721
نصب کاشی کف با همتراز و کاربرد انبر همتراز در کاشیکاری و زانوبند کاشیکاری ، چسب کاشی مورد استفاده پرسلان میباشد .برای نصب سرامیک کف با همتراز از استادکاران ماهر استفاده کنید، استادکار باید با توجه به ضخامت کاشی ، جنس کاشی و وضعیت زیر کار کاشی نوع همتراز کاشی و چسب مورد نیاز را تشخیص دهد . نصب کاشی کف با همتراز و نصب کاشی کف با چسب کاشی را به ما بسپارید . 09123091170
pixel