ناگفته های رئیس بانک مرکزی

536
ناگفته های رئیس بانک مرکزی/ سپرده گذاری که از موسسه ثامن الحجج 89درصد سود می گرفت سیف: یک سپرده گذار فقط از سال 92 تا 94 بیش از 23 میلیارد تومان سود گرفته است!
درنگ 835 دنبال کننده
pixel