بررسی لپ تاپ Purism

615
یکی از دغدغه های همه کاربران لپ تاپ حفاظت از حریم خصوصی است بیشتر شرکت ها این موضوع را تا حدی حل کرده اند اما این لپ تاپ به تایید ادوارد اسنودن رسیده است.
pixel