حضور دکترجلالی در برنامه باهمستان

1,384

دکتر جلالی مدیر گروه خانواده شبکه دو سیما در برنامه باهمستان حضور پیدا کرد. خانم ولی مراد مجری این بخش از باهمستان بود.