تیزر مستند: شهرام سیف

547

آرت گپ: زندگی کن مثل هیچ کس آرت گپ رسانه پلتفرم هنری آرت زیبا می باشد. به زودی مستند کامل شهرام سیف هنرمند نقاش و از اساتید هنرهای تجسمی ایران را در همین کانال و وبسایت آرت زیبا ملاحظه خواهید کرد.

آرت زیبا
آرت زیبا 2 دنبال کننده