لِه شدن یک مرد زیر غلطک آسفالت کاری

275

بی احتیاطی راننده حین آسفالت کاری و کارگر باعث حادثه ای ناگوار می شود. https://t.me/Havades_khafan

وحید
وحید 4.6 هزار دنبال کننده