اصول نوشتن رزومه جلسه هفتم

49

اصولی برای نوشتن رزومه خوب و مناسب

آستیگمات
%79
کارگردان: مجیدرضا مصطفوی مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
آستیگمات
pixel