تفسیر بازی کلاسیک 6 از دلایره

936
دیدن بازی های قدیمی چون دارای ابعا پیچیده استراتژِی نیست معولا برای یادگیری بسیار پرکاربردتر از بازی های پر رمز و راز امروزی است
pixel