پنل "چالش های کارآفرینی در علوم پایه"

892
مدیریت و اجرا: کاوه یزدی فرد اعضای پنل: افشین ذریه، مسعود زمانی، سیاوش ملکی فر، شاهین جوادی نژاد
pixel