توتال استیشن بسیار دقیق

680

دقت زاویه 1 ثانیه - دقت طولیاب 1 میلیمتر - برد لیزر 1000 متر مناسب برای کارهای دقیق