کارت های اعتباری

330
شبکه دو- 7 آبان 95- 20:30| حکایت کارت های اعتباری ای که با عملکرد بعضی بانک ها اعتبار بانک مرکزی را زیر سوال برده است.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel