اهمیت ارتباط چشمی در ارتباط

41
سعید کوشافرد 8 دنبال‌ کننده
وقتی از زبان بدن و ارتباط غیرکلامی حرف می‌زنیم، به سرعت بحث ارتباط چشمی و تماس چشمی (eye contact) در ذهن‌مان تداعی می‌شود. اهمیت ارتباط چشمی در حدی است که می‌توان ادعا کرد با حذف ارتباط چشمی، بخشی از محتوای گفتگو به سادگی منتقل نمی‌شود. من سعید کوشافرد هستم مدرس مهارت های سخنرانی و روش های مطالعه.
pixel