کاردرکلاس صفحه 135 ریاضی ششم دبستان

2,338
جواب کاردرکلاس صفحه 135 ریاضی ششم دبستان در این کاردرکلاس تقریب های خواسته شده را به روش کردن باید انجام داده شوند . مقدار تقریبی خواسته شده کم تر از عدد خواسته شده تدریس شده است . با حل این نمونه سوالات تقریب می توانید در آزمون ها به راحتی سوالات تقریب به روش گرد کردن و قطع کردن را پاسخ دهید .
pixel