دیدار نائب رئیس دفتر سیاسی حماس با آیت الله اراکی

61

دیدار نائب رئیس دفتر سیاسی حماس با آیت الله محسن اراکی و اقامه نماز جماعت هیئت فلسطینی به امامت آیت الله اراکی