اخبار مهم خیریه نیکوکاران شریف در 60 ثانیه - 2

615
دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار و مدیرعامل موسسه خیریه نیکوکاران شریف در مصاحبه با خبرنگار نیک نامه ضمن اعلام خبر اهدای 100 جهیزیه به دخترانمددجوی موسسه همزمان با 22 مرداد ماه، سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، از همه #خیرین و صاحبان کالا و خدمات برای تکمیل سبد جهیزیه این دختران نیازمند دعوت به مشارکت در این پویش نمود. sharifngo.com/jahizieh
pixel