فرصت های همکاری در سوریه

116

شبکه یک- 13 مرداد 98- 14:00|فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سوریه در اختیار شرکت‌های ایرانی. امروز همایش فرصتهای سرمایه گذاری و تجارت سوریه با هدف بررسی راهکارهای افزایش مبادلات تجاری و گسترش روابط اقتصادی دو کشور برگزار شد. با توجه به فراهم شدن فضای مثبت جهت فعالیت در بازار سوریه و امنیت قابل قبول در این کشور حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار سوریه و استفاده از فرصت‌های موجود از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده