اعجاز علمی قران کریم (خلقت جفت ها ) ساده بگم (نر و ماده ) سبحان الله

291

به نام خداوند نیکوسرشت که درجهان بذرنیکی بکشت و یکی دیگر از معجزات الله ج در قران کریم اعجاز علمی قران کریم (خلقت جفت ها ) ساده بگم (نر و ماده ) سبحان الله . حتما حتما حتما ببینید و به عظمت خالق تان پی ببرید و شر کنید که همه دنیا ببینند با زبان انگلیسی گفتاری و زیر نویس فارسی.