آیا بحران فساد اقتصادی در اروپا وجود دارد؟

304

هزینه فساد مالی در اتحادیه اروپا حدود 120 میلیارد یورو در سال تخمین زده می شود. رقمی نزدیک به بودجه سالانه اتحادیه اروپا و نمودارها نشان می دهند که این یک مشکل رو به رشد است. تحقیقات جدید نشان داده که 74 درصد مردم اروپا اعتقاد دارند که فساد مالی یکی از مسائل عمده در کشورشان است. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۲٫۹٫۱۹

pixel