پژوهش های ناسا روی ربات های نرم برای اکتشافات فضایی

78

پژوهشگران ناسا از فناوری دانشگاه هاروارد برای یادگیری نحوه ایجاد یک سری ربات های نرم با فناوری چاپ سه بعدی استفاده می کنند. ربات های نرم دارای مزایای بسیاری هستند. آنها انعطاف پذیر هستند، توانایی انطباق با محیط های جدید را دارند و در برخی موارد می توانند به راحتی و به سرعت ترمیم شوند www.exos.ir