درخشش لوکاکو در دیدار دوستانه اینتر

185
گلزنی دوباره لوکاکو در جریان دیدار دوستانه
کلاکت اسپرت 11.9 هزار دنبال کننده
pixel