حل تستهای توحید به روش دکتر سرکشیک زاده در شبکه یک

700

دکتر سرکشیک زاده در شبکه یک سیما و برنامه ونوس با حل تستهای کنکورهای سراسری از مبحث توحید ، روش خاص پاسخگویی به این تستهای مهم از دین و زندگی پیش دانشگاهی را به داوطلبان کنکور آموزش داد www.drsarkeshikzadeh.com www.asatidbartar.com www.dinikonkoor.com