شارک تنک - ورود چربی ممنوع

63
در این قسمت از برنامه شارک تنک کارافرینان راه حلی برای معضل چاقی در آمریکا پیدا کرده اند. این راه حل تولیدمحصولی طببیعی و غیر شیمیایی برای جلوگیری از جذب چربی و کالری آن، کاهش وزن و حفظ سلامتی است.
pixel