ریمون بلانک - رموز آشپزخانه با دوبله فارسی - 3

1,319

. دانلود نسخه کامل فقط در MNDL...ریموند بلانک نه تنها آشپزی است با شهرت جهانی، بلکه آشپزی خلاق و خوش اخلاق است. او آشپزی را به طور تجربی و با الهام از مادرش آموخته است. وقتی درباره آشپزی می گوید به خوبی می توان حس کرد که آن را یک شغل نمی داند. ازآشپزی لذت می برد و با آن زندگی می کند. عشق او به آشپزی جوایز و موفقیت های پی در پی برایش به ارمغان آورد. مهمترین آن نشان افتخار از سوی ملکه بریتانیا بود