مستند کاوش در شاخه راه های سفید رود

170
این مستند به سفارش رییس فدراسیون رفتینگ آقای محرابی ساخته شده است در این مستند راه های امن در مسیر را شناسایی کرده و مسیر را برای کایاک سواری علاقه مندان هموار میسازیم
pixel