ولایة علی بن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه

123

اگر رسالت و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و اله را بپذیریم باید آن چه او فرمود نیز بپذیریم...