آیا میپندارید بدون گذر از امتحان های سخت وارد بهشت میشوید؟

94
در جلسه چهارم برنامه های دهه محرم هیات قرآن و ولایت استاد حسین صبوحی با بیان نظام منسجم سوره شمس بیان می کند که بدون گذر از امتحان های سخت نمیتوان وارد بهشت شد. این سخنرانی در شب چهارم دهه محرم 1400 در روستای کرمجگان شهرستان کهک قم انجام شده است.
pixel