چرا رهبر هیچ کاری برای مملکت نمیکنه؟ - به رنگ آب

10,832

به رنگ آب-ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی -چرا رهبر فکری به حال مشکلات مملکت نمی کند؟ -چرا اوضاع قوه قضاییه و صدا و سیما را درست نمی کند؟ -پول آستان قدس و بنیاد مستضعفین می رود توی جیب رهبر؟ -رهبر از طریق ولایت مطلقه، می توانید ولی نمی خواهد کشور را سامان دهد! -چرا رهبر از حکم حکومتی برای حل مشکلات استفاده نمی کند؟ -مسائل اقتصادی معضل شده باید رهبری حکم حکومتی برای حل آن بدهد! -سندروم خاک بر سری ایرانیان! -خبرگان رهبری توسط شورای نگهبانی که رهبری آنها را تعیین می کند تایید میشوند! -اصلا جمهوری

به رنگ آب
به رنگ آب 358 دنبال کننده