توابع تعریف شده توسط کاربر (UDF) - فلوئنت

134
cfdup 0 دنبال‌ کننده
ین دوره آموزشی از بخش های متعددی تشکیل شده و تقریبا طیف گسترده ایی ازانواع UDF های پر استفاده را مورد بررسی و آموزش قرار داده است. در این دوره هر UDF که معرفی گردیده بعد از آن حتما یک مثال عملی و هدفمند طراحی شده و به صورت گام به گام انجام گردیده است. این دوره آموزشی یکی از بهترین دوره های آموزشی UDF در سطح کشور هست و کاربر این دوره بعد از پایان دوره، می تواند به راحتی انواع UDF های آموزش داده شده با هرنوع پیچیدگی را به سرانجام برساند.
cfdup 0 دنبال کننده
pixel