اقیانوس ابر در جنگل ابر شاهرود - ماهبان تور

144

تور جنگل ابر - آژانس ماهبان تور 021-88482850 mahbantour.com جنگل ابر در 45 کیلومتری شمال شاهرود در مسیر جاده شاهرود به آزاد شهر با مختصات جغرافیایی 57 و 54 تا 12 و 55 شرقی و 42 و 36 تا 50 و 36 عرض شمالی قرار دارد و ادامه جنگلهای سرسبز شمال کشور است و از آنجا که فضای این جنگل را پوششی از ابر فرا گرفته به همین دلیل این جنگل را جنگل ابر می‌نامند.

۲ ماه پیش
# ابر
# abr
# forest
ماهبان تور
ماهبان تور 3 دنبال کننده