بازدید اعضای هیئت مدیره موسسه آراکس از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

27
اعضای هیئت مدیره موسسه آراکس از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بازدید و در نشستی با خیرین حوزه سلامت این شهرستان شرکت کردند / تصویر و تدوین : روح الله دلیر / روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
pixel