حضور ایران در دومین همایش بین المللی نمایندگان پارلمانهای جهان در مسکو

172
دومین گردهمایی جهانی بین المجالس باحضور ۸۰۰تن ازمقامات عالی رتبه و نمایندگان پارلمان های۱۳۱کشورجهان درمسکوآغاز شد.دراین گردهمایی سه روزه،هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست مسعودپزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی شرکت کرده است.مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و چند تن از نمایندگان مجلس شورای، مسعود پزشکیان را در این نشست معتبر بین المللی همراهی می کنند. دیدار و گفتگو با مقامات پارلمانی روسیه و دیگر کشورهای شرکت کننده، با هدف توسعه و گسترش مناسبات پارلمانی، از برنامه های هیات پارلمانی ک
pixel