گروه صنعتی معین - شرکت معین صنعت فلز - کارخانه تعمیرات واگن زرند

78
کارخانه تعمیرات اساسی واگن های باری راه آهن واقع در جنب ایستگاه راه آهن زرند کرمان تعمیرات اجزا و مجموعه های تخصصی واگن و اورهال کامل واگن
h.dehghanniri 1 دنبال کننده
pixel