تاثیرات یوگا در سلامتی روح وجسم چگونه است؟

207
تا حالا یوگا کار کردین؟ این ورزش که از شرق دور و هند به ما رسیده آثار زیادی در سلامت روح وحفظ تمرکز ذهن داره اگر بیشتر میخواهید بدانید به این انیمیشن توجه کنید.
مجله دلتا 204 دنبال کننده
pixel