روز چهارم استاد مهرداد اسکویی کارگاه مستند سازی

333
دومین دوره کارگاه های سینمای حرفه ای روز چهارم استاد مهرداد اسکویی کارگاه مستند سازی ۳ شهریور ۱۳۹۷ سنقر
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel