حسابداری سرمایه (مدیریت آشپزخانه و فست فود)-خاتم توس

551

حسابداری سرمایه (مدیریت آشپزخانه و فست فود)-خاتم توس نرم افزار آشپزخانه /رستوران و فست فود تعاریف شامل: 1.1 امکانات تعریف مشتری 1.2 امکانات تعریف لیست غذاها 1.3 تعاریف مربوط به پیکهای موتوری 1.4 زیر سیستم انبار و انبار گردانی 1.4.1 لیست کالاها و مواد خام مصرفی قابل تعریف باشد. 1.4.2 موجودی تعدادی در هر لحظه 1.4.3 با استفاده از فرمول بندی ترکیبی برای هر غذا موجودی انبار برای تعداد سفارشات روزانه کن

خاتم توس
خاتم توس 13 دنبال کننده