تکمیل و تحویل 20 هزار خودرو به مشتریان ایران خودرو

135

شبکه دو- 21 مرداد 98- 20:30 | تکمیل و تحویل بیش از 20 هزار خودرو از فردا. ایران خودرو از فردا تا دوم شهریور ماه بیش از 20 هزار دستگاه خودرو را فاکتور و در سراسر کشور به مشتریانش تحویل می دهد. این خودروساز اعلام کرده قصد دارد از فرصت تعطیلات تابستانی اش برای تکمیل خودروهای ناقص و تسریع در فرایند فاکتور و تحویل خودروی مشتریانش استفاده کند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده