مرگ زن یک کارگر بخاطر 100 هزار تومان

1,020

یک کارگر خوزستانی به کارفرمای خود اعتراض کرد که 100 هزار تومان نداشته و به همین دلیل همسرش را از دست داده است.

خبرهای فوری
خبرهای فوری 147 دنبال کننده