دیوار دومینو خانه دومینو ایران

5,361

این دیوار دومینو اولین تمرین بخش کوچکی از تیم خانه دومینو ایران جهت آمادگی برای رکورد شکنی بزرگترین دیوار دومینو میباشد .طول این دیوار 4 مترمیباشد. سپاس.شماره تماس 09148693010 www.dominoiran.com

mohammad

mohammad

6 سال پیش
چه با حال بود